Realisatie melkrobot ruimte in Gaast

Bouw/aanleg van melkrobotruimte in bestaande ligboxenstal in Gaast Friesland.