Renovatie speeltoestel basisschool

Renovatie van verweerde houtonderdelen op speeltoestel basisschool.